UÇK
ushtria

Zeqir DURAKU KK

MISIONARI I D J A LL I T !

E pash në RTSH një misionar DJALLI

i cili kishte shkuar në Tiranë

posaçem: Që ta lavdëronte Ahmet Zogollin

dhe Sali Berishën, para shqiptarëve;

-ma shkijë këta DY -kundër shqiptarëve

edhe sesa të gjithë shkijët e mundshëm!

Një misionar DJALLI i quajtur BERND

kishte shku n’Tiranë, që, para shqiptarëve

-t’i ngrite: Ahmet Zogolloviçin dhe

Sali Berishën, o mama mia(!)

…Dhe ta denigronte -sa të mundte

e sa të dinte më keq e më shumë

Enver Hoxhë-SHQIPON !?!

Më 4 dhjetor 2017, aty pas orës 13

e pash në RTSH në emisionin DEBAT

-njëfarë BERND F I S C H E R, historian(!)

sesi kishte vajtur në Shqipëri; n’Tiranë

-sigurisht i thirrur nga shqipfolës

a n t i sh q i p t a r ë,

që, djallëzisht, t’iua diktonte dhe shkruante

H I S T O R I N Ë shqiptarë-gjorëve;

historinë -shqiptarë-H A J V A N Ë V E !?!

5. 12. 2017

MISIONAR JO VETËM I DJALLIT(!)

Misionarin jo vetëm të DJALLIT

i quajtur, Bernd Fischer, e pashë

se kishte shkuar në Tiranë

që, para shqiptarëve t’i quante

Ahmet Zogollin e Sali Berishën

“burrështetas të mëdhenj e heronj”

kurse, Enver Hoxhën për ta quajtur

-Diktator e Tradhëtar !?!

…E pashë një misionar të Djallit të Zi

sesi, kishte shkuar në Shqipëri

-qëllimisht gjithsesi, që para

shqiptarëve, për t’i quajtur

“burra shteti të mëdhenj” jo vetëm

tradhëtarët e tej tradhëtarët

më të mëdhenj të kombit shqiptar:

Sali Berishën dhe Ahmet Zogollin,

kurse, Enver Hoxhën, për ta përçmuar

sa të mundte më shumë

dhe sa më shumë për ta denigruar !?!

…Misionarin e DJALLIT, pa bisht e pa brirë,

i quajtur, Bernd Fischer,

e pash që kishte vajtur në Tiranë

që t’i rekomandonte shqiptarëgjorët, posi

-që t’i konsideronin, nderonin dhe çmonin

më tradhëtarët e më dëmtuesit e kombit shqiptar:

Sali Berishën dhe Ahmet Zogollin,

e, ndërkaq, ta zhvlerësonin e ta shpërnjohin

-ma PATRIOTIN e shqiptarëve, Enver Hoxhën!?!

5. 12. 2017

NGA GOJËMIRË U BËNË GOJËNDYRË !

Gojëbythët, apo bythëgojët shqipfolës

si dhe gojëbythkat dhe bythkëgojët shqipfolëse

u bënë gojëbythë e bythëgojë

si dhe gojëbythka dhe bythkëgojë

vetëm që prej pas vitit 1990, jo më herët. . .

. . .se, deri në vitin 1990 -ishin gojëbilbila

e gojëmjaltë dhe gojëbilbilka e gojëmjalta

heu, kuku e kukuuu për TA sa të jetë jeta

çka i bënë veti me rradaket e veta !?!

. . .U bënë, pra, këta e këto gojëbythë e bythëgojë

si dhe gojëbythka e bythkëgojë

vetëm prej pas vitit 1990. . .

kur Enver edhe jo më keq e më vrazhdë. . .

. . .por, që, deri në vitin 1990, pikërisht

këta të mjerë e këto të mjera -jo vetëm për mend

-bash me plot të drejtë, me gjithë mend

Enver Hoxhën me pietet e kishin quajtur

me e p i t e t e t më të mirat dhe më të zgjedhurat

dhe e patën dashur dhe a dh u r u a r ENVERIN

-tamam, si ZOT !

12. 10. 2014

GOJËBYTHËT E GOJËBYTHKAT

Deri në vitin 1990, sh q i p t a r ë t

jo që nuk e kishin quajtur kurrë

Enver Hoxhën “DIKTATOR”, por

-as në ëndërra, madje për diktator

e si diktator, kurrë sh q i p t a r ë t

Enver Hoxhën s’e kanë parë !

Deri në vitin 1990, sh q i p t a r ë t

e kanë konsideruar dhe e kanë quajtur

me plotë të drejtë Enver Hoxhën

-me epitetet më të mirat e më të lartat. . .

dhe këtë e dinë të gjithë !

Por, që prej pas vitit 1990, shqiptarët;

shumica e shqiptarëve, apo

edhe më shumë sesa shumica e tyre

-nga gojëbilbila e gojëmjaltë, që ishin

dhe nga gojëbilbilka e gojëmjalta,

vaj, mjerë e kukuuu për TA

-se u bënë gojëbythë e gojëbythka !?!

16. 10. 2014

About admin

x

Check Also

“Hebrejt e Zanafilles flisnin shqip”

Libri Hebrejt e Zanafilles flisnin shqip ” i autorit Sehit Beluli eshte...