Shkruan: ZEQIR DURAKUK

MISIONARI I D J A LL I T !

E pash në RTSH një misionar DJALLI
i cili kishte shkuar në Tiranë
posaçem: Që ta lavdëronte Ahmet Zogollin
dhe Sali Berishën, para shqiptarëve;
-ma shkijë këta DY -kundër shqiptarëve
edhe sesa të gjithë shkijët e mundshëm!
Një misionar DJALLI i quajtur BERND
kishte shku n’Tiranë, që, para shqiptarëve
t’i ngritë: Ahmet Zogolloviçin dhe
Sali Berishën, o mama mia(!)
…Dhe ta denigronte -sa të mundte
e sa të dinte më keq e më shumë
Enver Hoxhë-SHQIPON !?!
Më 4 dhjetor 2017, aty pas orës 13
e pash në RTSH në emisionin DEBAT
-njëfarë BERND F I S C H E R, historian(!)
sesi kishte vajtur në Shqipëri; n’Tiranë
-sigurisht i thirrur nga shqipfolës
a n t i sh q i p t a r ë
që djallëzisht t’iua diktonte dhe shkruante
H I S T O R I N Ë shqiptarë-gjorëve;
historinë -shqiptarë-H A J V A N Ë V E !?!
5.12.2017

MISIONAR JO VETËM I DJALLIT(!)

Misionari jo vetëm i DJALLIT
i quajtur, Bernd Fischer, e pash
se kishte shkuar në Tiranë
që, para shqiptarëve t’i quante
Ahmet Zogollin e Sali Berishën
“burrështetas të mëdhenj e heronj”
kurse, Enver Hoxhën për ta quajtur
-Diktator e tradhëtar. . . !?!
. . .E pash një misionar të Djallit të ZI
sesi kishte shkuar në Shqipëri
-qëllimisht gjithsesi, që para shqiptarëve
për t’i quajtur “burra shteti të mëdhenj”
jo vetëm tradhëtarët e tej tradhëtarët
-më të mëdhenj të kombit shqiptar:
Sali Berishën dhe Ahmet Zogollin,
kurse, Enver Hoxhën për ta përçmuar
sa të mundte më shumë
dhe sa më shumë për ta denigruar !?!
…Misionarin e DJALLIT pa bisht e pa brirë,
i quajtur Bernd Fischer,
e pash që kishte vajtur në Tiranë
që t’i rekomandonte shqiptarëgjorët, posi
-që t’i konsideronin, nderonin dhe çmonin
më tradhëtarët e më dëmtuesit e kombit shqiptar:
Sali Berishën dhe Ahmet Zogollin
e, ndërkaq, ta zhvlerësonin e ta shpërnjohin
-ma PATRIOTIN e shqiptarëve, Enver HOXHËN !?!
5.12.2017

NGA GOJËMIRË U BËNË GOJËNDYRË !

Gojëbythët apo bythëgojët sh q i p f o l ë s
si dhe gojëbythkat dhe bythkëgojët shqipfolëse
u bënë gojëbythë e bythëgojë
si dhe gojëbythka dhe bythkëgojë
vetëm që prej pas vitit 1990, jo më herët. . .
. . .se, dei në vitin 1990 -ishin gojëbilbila
e gojëmjaltë dhe gojëbilbIlka e gojëmjalta
heu, kuku e kukuuu për TA sa të jetë jeta
çka i bënë veti me rradaket e veta !?!
. . .U bënë, pra, këta e këto gojëbythë e bythëgojë
si dhe gojëbythka e bythkëgojë
vetëm prej pas vitit 1990. . .
kur Enver Hoxhën, pesë vjet pas vdekjës
filluan ta quanin “DIKTATOR”, e qysh edhe jo
ndryshe, e qysh edhe jo më keq e më vrazhdë. . .
. . .por, që, deri në vitin 1990, pikërisht
këta të mjerë e këto të mjera -jo vetëm për mend
-bash me plotë të drejtë, me gjithë mend
Enver Hoxhën me pietet e kishin quajtur
me e p i t e t e t më të mirat dhe më të zgjedhurat
dhe e patën dashur dhe ADHURUAR Enverin
-tamam si ZOT !
12.10.2014

GOJËBYTHËT E GOJËBYTHKAT

Deri në vitin 1990, sh q i p t a r ë t
jo që nuk e kishin quajtur kurrë
Enver Hoxhën “DIKTATOR”, por
.-as në ëndërra, madje për DIKTATOR
e si diktator, kurrë sh q i p t a r ë t
Enver Hoxhën s’e kanë parë !
Deri në vitin 1990 sh q i p t a r ë t
e kanë konsideruar dhe e kanë quajtur
me plotë të drejtë Enver Hoxhën
-me epitetet më të e mirat e më të lartat. . .
dhe këtë e dinë të gjithë !
Por, që prej pas vitit 1990, shqiptarët;
shumica e shqiptarëve, apo
edhe më shumë sesa shumica e tyre
-nga gojëbilbila e gojëmjaltë që ishin
dhe nga gojëbilbilka e gojëmjalta. . .
vaj, mjerë e kukuuu për TA
u bënë gojëbythë e gojëbythka !?!
16.10.2014

About admin

x

Check Also

Prof. Farudin Hoxha: Si i ndërtoi Shqipëria 650 diga në të gjithë vendin dikur

INTERVISTA/ Akademiku Farudin Hoxha, parashtron rrezikun që mund të vijë nga amortizimi ...