Home / Të ndryshme / KRYERACISTË-FASHISTË-BARBARËT SUEDEZË

KRYERACISTË-FASHISTË-BARBARËT SUEDEZË

Poezi

Zeqir DURAKU

KRYERACISTËFASHISTËBARBARËT SUEDEZË

Kieni parasysh m i r ë, o njerëz

-se, racizëm-fashizëm-barbarizmi suedez

RRËNJET i paska, bash te JURISTËT e Suedisë !

…Dijeni M I R Ë o njerëz

se, racizëm-fashizëm-barbarizmi suedez

bazën dhe burimin i paska te juristët suedezë

…të të gjitha niveleve, në këtë shtet !?!

Mos harroni asnjëherë, o njerëz, se

edhe ultrabarbarizmi racist-fashist suedez

…së pari dhe kryesisht po u gjendka

te j u r i s t ë t suedezë…

prej niveleve më të ulëta e,

deri te nivelet më të larta në këtë shtet !?!

Këto fakte që i theksova me këto vargje…

në këtë , që i thënçin P O E Z I . . .

i kam përjetuar dhe provuar vetë

…dhe po i përjetoj dhe provoj U N Ë

vazhdimisht dhe në të gjitha mënyrat

-që 30 vjet në Suedi !?!

25.01.2015

KËSHTU ËSHTË E VËRTETA !

Jo vetëm njerëz h a j n a dhe h a j n e sh a;

…p l a ç k i t ë s dhe p l a ç k i t ë s e

që po iua kalojkan edhe paraardhësve të tyre

-v i k i n g ë v e jo vetëm F A M Ë Z I . . .

…i gjen edhe SOT, veçmas te s u e d e z ë t dhe

te s u d e z e t zyrtarë dhe zyrtare

gj i th a n d e j në Suedi !?!

…Hajna-plaçkitës dhe plaçkitëse-hajnesha

që iua kalojkan edhe paraardhesve të tyre

v i k i n g ë v e dhe, madje, edhe kujtdo qoftë

i gjen SOT, te suedezët dhe suedezet juristë

-këtu e atje, k u d o në këtë shtet!

…Racistë-fashistë-ç n j e r ë z o r si dhe

plaçkitës-hajna dhe plaçkitëse-hajnesha

…jo vetëm më të paturp dhe më të p a f y t y r ë

-edhe sesa k a f sh ë t E EGRA

i kam hasur UNË dhe po i hasi

që 30 vjet pandërprerë; veçanërisht

te suedezët juristë dhe te suedezet juriste

-që prej niveleve më të ulëta të tyre

e deri te nivelet më të larta !?!

13.01.2015

E VERVËRTETË S A K T Ë S I SH T !

…Unë, ju them suedezëve zyrtarë

dhe suedezeve zyrtare, se:

-Një dhe një bëjnë DY, dhe pikë!

Ndërkaq, suedezët dhe suedezet në fjalë

-racistikisht, fashistikisht, b a r b a r i sh t

po m’thojnë:

-Jo, NJË dhe NJË nuk bëjnë DY

mbasi po thua ti dhe pasi po na thua TI !?

…Prandaj, një dhe një bëjnë sa të dojmë NE

-këtu në Suedi dhe si të thojmë NE për ty !?!

…Unë, ju them suedezëve j u r i s t ë

dhe suedezeve j u r i s t e, se:

të VËRTETËN nuk mund ta bëni RRENË

dhe, as RRENËN nuk mund ta bëni T’ VËRTETË!?!

…Kurse, suedezët dhe suedezet në fjalë

po m’përgjigjen duke më thënë:

-E VËRTETA për ty është AJO që themi NE

pa, qoftë ajo …edhe njëmijë herë RRENË !?!

…Ndërsa, ajo që thua TI…

qoftë AJO edhe një milion herë e VËRTETË

-është e PAVËRTETË për ne; është RRENË e plotë;

sepse, NE vendosim këtu, si për të të gjykuar TY

dhe, edhe për të D Ë N U A R ty. . .

-si të dojmë NE SUEDEZËT e kur të dojmë NE !?!

…Kurse, fjalët; t’vërtetat dhe kundërshtimet TUA

nuk t’i përfillë as nuk t’i dëgjon kurrkush nga NE

-këtu, në SUEDI !?!

25.01.2016

KËSAJ I THOJNË S U E D I !?!

Edhe nëse të gjitha i kam menduar

deri tash në jetë…

veç, se, pikërisht gjykatësit; prokurorët

dhe të tjerë njerëz z y r t a r ë të një shteti

…të mund të qenkan HAJNA dhe PLAÇKITËS

të parë dhe ndër më të m ë dh e n j t ë…

…këtë, as s’e paskam menduar kurrë…

as s’kam mundur kurrsesi ta mendoj…

dhe, madje, as në ëndërra, kësi tej paradoksi

e këso marrëzish s’kam mundur të shohë…

…dhe, as t’i imagjinoj… !?!

…E, ndërkaq, në SUEDI…, në SUEDI tamam

UNË po i përjetoj dhe provoj

në mënyrën më të poshtër dhe më të ligë…

në mënyrat më barbare dhe më të vrazhda

jo vetëm,hajnitë dhe plaçkitjet e fshehta dhe të hapëta

te njerëzve Z Y R T A R Ë s u e d e z ë . . .

dhe, veçmas, ATO të juristëve dhe juristeve

…prej niveleve më të u l ë t a

e deri te nivelet më të larta në këtë shtet !?!

…Se, padrejtësitë më të mëdhatë . . .

më të poshtërat dhe më të ligat

po mundkan të t’i bëjkan -bash GJYKATËSIT

dhe PROKURORËT e një shteti . . .

këtë po e provoj dhe përjetoj unë, Zeqir Duraku

-në mënyrën më barbare dhe më kriminele

në SUEDI, pikërisht nga njerëzit zyrtarë

…dhe veçanërisht nga JURISTËT e këtij shteti !?!

…Se, njerëzit ZYRTARË në përgjithësi

dhe, veçanërisht JURISTËT e një shteti

…prej niveleve më të ulëta

e deri te nivelet më të larta

qenkan kryehajna; qenkan k r y e p l a ç k i t ë s;

qenkan racistë-fashistë-barbarë e KRIMINELË

-këtë, UNË po e shoh, po e përjetoj. . .

dhe po e vërtetoj pikërisht në SUEDI;

në këtë SHTET, që, ditë e natë TRUMBETON

demokraci e drejtësi, drejtësi e demokraci !?!

02.03.2016

About admin

x

Check Also

Prof. Farudin Hoxha: Si i ndërtoi Shqipëria 650 diga në të gjithë vendin dikur

INTERVISTA/ Akademiku Farudin Hoxha, parashtron rrezikun që mund të vijë nga amortizimi ...