Home / Lajme / Vetëvendosje dërgon në Kushtetuese shtyrjen e zgjedhjeve në Podujevë dhe Mitrovicë të Veriut

Vetëvendosje dërgon në Kushtetuese shtyrjen e zgjedhjeve në Podujevë dhe Mitrovicë të Veriut

GP i Lëvizjes Vetëvendosje dorëzoi në Gjykatën Kushtetuese kërkesën për vlerësimin e kushtetutshmërisë së vendimeve të Presidentit të Republikës së Kosovës për shtyrjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të Komunës së Podujevës dhe të Komunës së Mitrovicës së Veriut.

Pas organizimit të zgjedhjeve të Serbisë në veri të vendit, LVV thotë se arsyetimi që zgjedhjet komunale në Podujevë e Mitrovicë të Veriut nuk mund të organizohen pasi rrezikojnë shëndetin publik, ka rënë.

“Si mund të shpjegohet që zgjedhjet e Serbisë mund të organizohen, kurse ato të vetë komunave të Kosovës jo. Cila është porosia? Që ne kemi më pak të drejta? Që minoriteti serb nuk është përgjegjësi e qeverisë tonë sa i takon shëndetit publik? Cilado qoftë arsyeja është skandaloze dhe e papranueshme”, thuhet në komunikatën e VV-së.

VV thotë se Kushtetuta e Republikës, si dhe konventat ndërkombëtare për të drejtat civile dhe politike garantojnë të drejtën e patjetërsueshme për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur. “Komuna është njësi themelore e vetëqeverisjes lokale në Republikën e Kosovës, e cila gëzon shkallë të lartë të vetëqeverisjes lokale dhe inkurajon e siguron pjesëmarrje aktive të të gjithë qytetarëve në procesin e vendimmarrjes së organeve komunale”, vijon komunikata.

“Gjithkush ka të drejtë të marrë pjesë në qeverisjen e vendit të vet, drejtpërdrejt ose me anë të përfaqësuesve të zgjedhur lirisht. Këto të drejta kushtetuese të qytetarëve mundësohen përmes shpalljes dhe organizimit të zgjedhjeve të lira dhe të drejtpërdrejta. Askush nuk ka të drejtë e autorizime, e aq më pak Presidenti që arbitrarisht dhe jashtë kompetencave të tij të pamundësojë ushtrimin dhe përmbushjen e këtyre të drejtave përmes shtyrjes pa afat të mbajtjes së zgjedhjeve për kryetar të komunës.

“Përkundrazi, përgjegjësia kushtetuese dhe ligjore e presidentit, është caktimi i datës së zgjedhjeve në afatet e përcaktuara me ligj. Pas dorëheqjes së kryetarit të Komunës zgjedhjet e parakohshme lokale shpallen nga Presidenti i Kosovës. Zgjedhjet e parakohshme shpallen jo më vonë se dhjetë (10) ditë pas dorëheqjes, të cilat nuk mund të mbahen më herët se tridhjetë (30) ditë dhe jo më vonë se dyzetepesë (45) ditë pas shpërbërjes.

“Me vendimet e presidentit për të shtyrë pa afat të caktuar mbajtjen e zgjedhjeve për kryetar të Komunës së Podujevës, por së fundi edhe për zgjedhjen e kryetarit të Komunës së Mitrovicës së Veriut, Presidenti ka privuar qytetarët nga e drejta për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur, siç përcaktohet me nenin 45 të Kushtetutës. Vendimi i presidentit për shtyrjen e mbajtjes së zgjedhjeve në Podujevë dhe Mitrovicën Veriore është në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës, si dhe në kundërshtim me konventat ndërkombëtare të integruara në Kushtetutë si dhe me praktikat e mira dhe Kartën Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale”, përfundon komunikata.

About admin

x

Check Also

Një lajm i gëzueshëm dhe historik për shqiptarët vjen nga SHTËPIA E BARDHË

Nga: Ramazan Bekteshi Një lajm i gëzueshëm dhe historik për shqiptarët vjen...