Home / Lajme / QEVERIAe KUNDËRKUSHTETUESE!

QEVERIAe KUNDËRKUSHTETUESE!

QEVERIA e sotme është kundërligjshme e KUNDËRKUSHTETUESE!
Kështu është një qeveri që hapur e qartë shkelë kushtetutën dhe ligjin.
Kushtetua e Republikës së Kosovës:
Neni 70 [Mandati i Deputetëve]
“3. Mandati i deputetit mbaron ose bëhet i pavlefshëm, nëse:
(6) dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepër penale me një ose më shumë vjet burgim;”
Ligji nr. 03/L-111 për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit
Neni 8 Përfundimi i Mandatit
1. Mandati i Deputetit/es përfundon para kohe:
“1.6. Nëse me vendimin e formës së prerë të gjykatës dënohet për vepër penale me vuajtje të dënimit për një ose më shumë vjet burg”.
Kjo është e rregulluar edhe me Nenin 25, pika (d) e Rregullores së Kuvendit.
Deputeti me mandat të humbur voton për Qeverinë Hot!
Deputeti Etem Arifi voton për!
Sot, me 61 vota për, 1 abstenim dhe 24 vota kundër, u votua nga Kuvendi Qeveria Hoti.
Etem Arifi ka votuar për. I njëjti ka votuar edhe për mocionin e mosbesimit më 25 mars 2020 kundër Qeverisë Kurti.
Etem Arifi është i dënuar me 1 vit e 3 muaj burg efektiv.
Kjo normë nuk duhet interpretuar vetëm nga Gjykata Kushtetuese, sepse, sipas përvojës së deritashme të hidhur, si mashë e krimit politik që është dëshmuar, ajo mund të bëjë interpretim që edhe këtë normë e shndërron në të kundërtën e saj. E gjykata e rregullta nuk e bëjnë këtë, sepse ato e kanë dhë vendimin.
Kush ndan drejtësi?
Gjykata Kushtetuese jo vetëm e kapur, por e ngulfatur?!
Vetëm zgjedhjet që çlirojnë Kosovën nga kapja mafioze!
Imazhi mund të përmbajë: një ose më shumë njerëz

About admin

x

Check Also

Një lajm i gëzueshëm dhe historik për shqiptarët vjen nga SHTËPIA E BARDHË

Nga: Ramazan Bekteshi Një lajm i gëzueshëm dhe historik për shqiptarët vjen...