Duket ironike por është e vertetë, liderit dhe themeluesit të partisë boshnjake, Fahrudin Radonçiqit i është kërkuar dorëheqja për mbas zbulimit të origjinës së tij, e cila sipas (disa) antarëve të partisë të tij, kjo edhe shpjegon pse z. Radonçiq bie ne kundershtim me interesat e partisë dhe vetë popullit boshnjak. Ky është artikulli i përkthyer nga portali saff.ba:

“Para disa kohësh kur u parashtrua publikisht teza që lideri i partisë boshnjake Fahrudin Radonçiq nuk është etnikisht boshnjak, u pasua me reaksione të shumta. Grupacioni i parë e ka vlerësuar këtë gjë si sulm shovinist ndaj identitetit të numrit një të partisë Unioni për një ardhme më të mirë të Bosnjës dhe Hercegovinës, duke konstatuar që askujt, e as atij, nuk mundet që t’ia heqë kualifikimin për të drejtën e tij për legjitimit politik.”

“Para disa kohësh kur u parashtrua publikisht teza që lideri i partisë boshnjake Fahrudin Radonçiq nuk është etnikisht boshnjak, u pasua me reaksione të shumta. Grupacioni i parë e ka vlerësuar këtë gjë si sulm shovinist ndaj identitetit të numrit një të partisë Unioni për një ardhme më të mirë të Bosnjës dhe Hercegovinës, duke konstatuar që askujt, e as atij, nuk mundet që t’ia heqë kualifikimin për të drejtën e tij për legjitimit politik.”