Abdulla Mehmeti
Misteret e lashtësisë pallazge-Ilire-dardane-shqiptare (arbërore-arvanite-arnaute-arbëreshe)

„Dialekti jonik i Athinës është po aq mister sa edhe gjuhët e vjetra të padeshifruara, pasi deri më sot askush nuk ka mundur ta përkthejë atë.“ Dhe, jo që ky dialekt është i pakuptueshëm dhe që përbën mister, por është i huaj dhe i pakuptueshëm për vetë grekët, sespse është dialekt i pelllazgjishtes dhe ilirishtes së lashtë, përkatësisht gjuha e dardanëve, jonëve dhe pajonëve.

Këto pyetje presin përgjigje nga shkenca shqiptare:

Çfarë kishin të përbashkët JONËT dhe JONIA me PAJONËT dhe PAJONINË?

Pse pajonët morrën pjesë në luftën e TROJËS, në territorin e JONISË (IONISË)?

Qyteti i lashtë në Trojë, i njohur me emrin ILION, a mund të shpjegohet qartë në ndonjë gjuhë tjetër, si në gjuhën shqipes: ILI+ON (ILLI JON – I JONË- YLLI YNË (i themeluar nga mbreti Yll i Dardanisë, djali i Dardanit, i biri të Zeusit, sipas mitologjisë)?

A ishin Jonët dhe Pajonët të një fisi e një gjaku dhe a flisnin gjuhë të njëjtë?

A mund të jetë rastësi që dy Mbretëri të fuqishme të kohës në Gadishullin Ilirik të mbajnë emra në gjuhën tonë pellazge-ilire-shqiptare: DARDANI dhe PAJONI, ndërsa njëkohësisht në Azinë e Vogël (Anadolli) të mbajnë po këta emra edhe krahinat e lashta: DARDANI dhe JONI, e të mos kenë lidhje fisi, gjaku dhe gjuhe mes tyre?

Kështu thonë studiuesit: „Dialekti jonik i Athinës është po aq mister sa edhe gjuhët e vjetra të padeshifruara, pasi deri më sot askush nuk ka mundur ta përkthejë atë.“ Dhe, jo që ky dialekt është i pakuptueshëm dhe që përbën mister, por është i huaj dhe i pakuptueshëm për vetë grekët, sespse është dialekt i pelllazgjishtes dhe ilirishtes së lashtë, përkatësisht gjuha e dardanëve, jonëve dhe pajonëve.

Mes hartave, shtrirjes së kësaj popullsie, gjuhës së padeshifruar të cilën grekët e konsiderojnë si dialektin më të lashtë të gjuhës së tyre…

(17.06.2018)

Fotografia e Abdulla Mehmeti
Fotografia e Abdulla Mehmeti
Fotografia e Abdulla Mehmeti
Fotografia e Abdulla Mehmeti
Fotografia e Abdulla Mehmeti
+2