Home / Opinion / FITORJA E ALBINIT DHE VV, NÉ RADHÉ TÉ PARÉ ESHTÉ MERITÉ KRYESORE E REZISTENCÉS SÉ TYRE HEROIKE!​

FITORJA E ALBINIT DHE VV, NÉ RADHÉ TÉ PARÉ ESHTÉ MERITÉ KRYESORE E REZISTENCÉS SÉ TYRE HEROIKE!​

Shkruan:  Fadil SHYTI
Këto ditë, pas fitores të Albin Kurtit , Kryeministër  i Kosovës dhe VV që doli parti e parë në Kuvendin e arshshëm të legjislaturës së 7-të, të Kosovës; po shohim dhe po dëgjojmë zëra prej “kasnecësh” rrahagjokës se, jemi ne “inspiruesit”, që e kemi ndihmuar Albinin, e kemi ndihmuar VV-n, i kemi shtyrë proceset e kësaj partie përpara, e kemi parashikuar fitoren e të tjera, “mrekullira” që, mjerisht shumica prej tyre nuk qëndrojnë. Kjo, më kujtoi fj, e urtë popullore:​
 “Valltarë pas dasmave dhe luftërarë pas luftërave, dalin, (do të thosha) si thneglat, sa të duam” ?!!!​
Lexuesit e gazetave, dëgjuesit e mediave elektronike, shikuesit e rtv shqiptare e tjera; nuk është zor që ta kuptojnë këtë tendencë të theksuar prej miopëve  dhe narcistëve politikë dhe jo politikë; udhëheqës partish dhe partizash e në veçanti nga gazetarucë llaskucë dhe gazetaruce llaskuce, analistë  të këtij soji, “parashikues”  profetik,- jo vetëm për të djeshmen, por edhe për të nesërmen, këto ditë na lodhën sytë dhe na shurdhuan veshët  për “përkrahjen” që i paskan bërë dje këtij burri të dheut të Shqipërisë, Albinit të pamposhtur dhe flakadanes, VV-je.​
Atyre që, bile me një fjali shkrimi, në shtyp, apo me një fjalë goje, një protestë në sheshet  e Republikës, iu qoftë aferim. Natyrisht, për këto ishin dhe janë faqebardhë! ​
-Ndërsa, atyre që dje e etiketuan Albinin, si “anarkist”, si “shtalbak i njomë,- i pa kaçik”, për t´i mbajtur mbi supe gjithë ato kërkesa që po i paraqet në shkrime dhe në protesta, si “i shitur” apo ” i blerë” nga Serbia Fashsite, për ta turbulluar Kosovën në rrugë dhe në Kuvend; si elementë dhe parti  që s´e duan shtetin e  Kosovës, -tashmë, ndonëse dikujt pak, d dikujt aspak nuk ua kam besën;-megjithatë,  i përgëzoj për reflektimin e tyre pozitiv; ndonëse goxha të vonshëm; megjithatë, populli thotë: “Më mirë vonë, se kurrë”!? ​
-Por, nuk është e ndershme, as traditë burrërore shqiptare që, nga elementë të tillë kameleonë  të tentohet të merret merita kryesore organizative, pra, të merret “primati”; duke i parë e dëgjuar ashtu, mendoj që,  këtyre seljemnëve “të shumëvuajtur”, nuk iu besohet fort; që, nuk janë duke bërë përpjekje dinake, përpjekje sizifi, për të marrë kalanë nga brenda?!!!​
Nga ky aspek; Albinit dhe VV, më shumë se kurrë, i duhet vigjilenca. Nderime për secilin, por dhe vëzhgime për çdo të papritur ndaj, “Ujqërve me këmbë të bardha”  apo “Dhelpërave lajkatare”, të politikës, dhe mediave”kosovare” dhe asaj “shqiptare”,-përsëri vigjilencë?!!!​
-Prandaj, përkundër faktit që, kurdoherë i kam shprehur qëndrimet e mia, në raportet me situatat, të teorive dhe veprimtarive tona, në takimet me Albinin dhe me shokë e shoqe të VV-së, që prej themelimit të VV; dëshmi bisedat dhe për këtë janë shkrimet e mia të botuara dhe deklaratat e mia në radio-tv  shqiptare në mërgim, apo në atdhe; përsëri  dua të ritheksoj né kété:​
MENDIM I THELLUAR​
(OPINION)​
-Meritë kryesore për fitoren e Albinit dhe të VV,  éshté veprimtaria e rezistencés paqésore aktive; pér afér 15 vite me radhé e Albinit dhe veprimtaréve té saj,, qé i kané laré me djersé e gjak sheshet né Prishtiné dhe né burgjet e Kosovés, duke qéndruar herioikisht; pérballé reaksionit té brendshém te PANhajnisé dhe LDK-sé,-dikur né pushtet me PDK-né, qéndruam pérballé mushejaréve, qé léshuan pe, né Rambuje, Paris né Vjené dhe né Bruksel  né bisedimet asimetrike, serviliste;.né”negociatat” prapakthyese gjaté dhe té pas LÇ-re; té plandosur pértoké nga reaksionit té jashtém qé, pastaj me administratat kolonizuese pérmes UNMIK-ut dhe EULEX-it e rrezikuan R.K me Decentralizimin në baza etnike,- me Eksterritorialitetin e kishave serbe, me multietnicitetin, me heqjen e Flamurit Kuqezi nga institucionet e Kosovës, me fusnotën “Kosovo”, me “Zajednicén”,-pastaj  déshtuan pérfundimisht, me tentim té  ricopétimit té Kosovés; sipas stilit té “korrigjimit té kufijve” té Kosovés -teori famékeqe e trinomit reaksionar, Thaçi-Baton-Daçiq dhe suflerin e politikës servile  të Tiranës, Edi Rama. Kjo klasë politike mafioze, mbi supet e tyre, mbajnë edhe shumë té tjera mëkate turpesh dhe krimesh ekonomike dhe politike, kulturore, shkencore e të tjera?!!!….​
-Prandaj, nga Albini dhe VV, né Kuvendin e Kosovés u hodh aq shumé tym e flaké, pér mé tepér se njé vit, pér t’ i penguar planet e erréta mbi ricopétimin e Kosovés nga Mali Zi okupator i Malésisé se madhe, andej nga Çakorri, dhe Serbia Fashiste, e cila synim e ka ndarjen e Mitrovicés; marrjen e minierés sé Trepçés dhe té Ujmanit dhe vise té tjera qé pérbéjné 10% té territorit té Kosovës.​
Albini dhe VV, padyshim, krejt natyrishém, çdo mendim pérparimtar dhe revolucionar té individéve dhe partive té ndryshme; i kané pérqafuar dhe zbatuar té lidhura si gjerdan fishekésh, si gjakun me zemrén nga aspektet teorike dhe praktike. ​
Vlen té theksohet fakti qé, Albini dhe VV, gjaté  fushatés, gjaté shpalljes sé programit dhe gjaté festimit té fitores i kané falénderuar nga zemrat té gjithé pérkrahésit ndé vite, kudo qé ishin dhe jané; né té gjitha trojet etnike; -brenda né Shqipériné e pértej Drinit dhe shqiptarét jashté atdheut.​
-Po, Kryeminsitri i ri  i Kosovës, Albini i sinqertë i ka “përgëzuar” edhe të gjithë ata dhe ato që na kanë kritikuar?! Duke bërë këtë-tha ai, ata na kanë bërë më të vendosur, më të fortë, më të pamposhtur!…​
Vlen té ritheksoj faktin qé, merité té veçanté dhe vendimtare,-bile, mund té themi me krenari,-tejet vendimtare, lojtén; atdhetaré dhe atdhetaret me veprimtarité e tyre té pandalshme né mérgatén shqiptare: lojtén votat e lara me djersé e lot té atyre bijéve dhe bijave Shqipove dhe Shqiponjave; qé e votuan Albinin dhe VV nga mérgata dhe qindra mérgimtaré u kthyem né atdhe, pér té votuar ndryshimin pozitiv, pér té  shpétuar Atmémédheun nga kafshimet e ujqérve dhe helmimet e gjarpinjve qé po e ngulfasnin, donin ta mbysnin pérdité e pérnaté; té uruarén, Dardani té Shqipérisé Natyrale. ​
Me FITOREN e Albinit, ka fituar kombi shqiptar, ka fituar Shqipéria Natyrale!​
URIME!​
GÉZUAR SHQIPÉRI!​
7 Shtator, 2019​
-Autori i këtij shkrimi është  veprimtar modest i ditëve té para, pérkrah vëllezërve të idealeve çlirimtare, Xhemil Zeqirit, në Danimarkë-Suedi,  Albinit dhe VV, né Dardani të Shqipërisë.​

7  Shtator, 2019

About admin

x

Check Also

VALLJA E NJERËZVE PA KURRIZ, ME SHPIRT ROBI E SHPIRT SERVILI

Shkruan: Gani Bajrami Si u krijua në Kosovë një klasë jo vetëm...