Home / Të ndryshme / I TEJ GJORI TI, O GJERGJ FISHTA !

I TEJ GJORI TI, O GJERGJ FISHTA !

Se kildebilledet

Zeqir DURAKU

Gjergj Fishta me “MEMORANDUMIN” e tij
tregon dhe vërteton më së miri; më së qarti
dhe më së bindshmi, se për shqiptarin
dhe për shqiptarët, në fakt, kurrë nuk ka pasur
-as nuk ka gjë më të keqe; më të këqija, më të
rrezikshme dhe më kundërshqiptare -sesa FEJA
dhe F E T Ë e HUAJA …që shqiptarëGJORËT
i kanë, që prej 2000 vjet e deri më SOT!

…Merreni me mend, por mos u çmendni pastaj:
Gjergj Fishtën e gjorë e të tej gjorë, FEJA e HUAJ
-FEJA e DJALLIT, e ka bërë Gjergjin, që t’i urrej
e luftoj NJERËZIT E VET, -deri edhe për vdekje
…vetëm dhe vetëm sepse NJERËZIT E TIJ
ishin dhe janë të një FEJE TJETËR, e jo
të FESË së Gjergj Fishtës, jo vetëm të ÇMENDUR
sa s’ka më KEQAS, -mu nga FEJA e Gjergj Fishtës!
20.02.2021

EH, I GJORI E TEJGJORI GJERGJ FISHTA!
Se deri në ç’masë, FEJA dhe f e t ë
…jo vetëm e kanë çoroditur e tej çoroditur
shqiptrgjorin dhe sh q i p t a r ë gj o r ë t
…dhe, edhe po vazhdojnë… oh, sa tmerr
jo vetë t’i çorodisin shqiptargjorin e shqiptarëgjorët
-edhe mëtej; edhe më keq; e, edhe sa s’ka më keq

FEJA, pra, dhe f e t ë. . .

shembullin më konkret dhe më të saktë për këtë
e kemi Gjergj Fishtën, qoftë edhe vetëm me
“MEMORANDUMIN” e Gjergj Fishtës
të cilin mund ta dëgjoni dhe ta vërtetoni
në YouTube, në internet!

. . .Se FEJA dhe f e t ë E HUAJA e kanë bërë
dhe po e bëjnë . . .edhe më shqiptargjorin
dhe shqiptarëgjorët -edhe kundër vëllait të vet
e, madje, më së shumti, bash kundër vetvetes. . .

-këtë, më së miri dhe më së keqi po e tregon
dhe fort po e vërteton, i tej gjori -Gjergj Fishta
në “MEMORANDUMI FAMKEQ I GJ. FISHTËS”
që e keni në internet, në YouTube, ku edhe mund
ta dëgjoni dhe vërtetoni -sa herë që të dëshironi!

…Se FEJA dhe F E T Ë e, që 2000 vjetëve e këndej
kanë qenë E KEQJA dhe të këqijat MË TË KËQIA
për shqiptarin dhe për shqiptarët, në të vërtetë. . .
e vërteton më së tmerrshmi dhe më së bindshmi
-haj, sa keq, -Gjergj Fishta me “MEMORANDUMIN”
e tij . . .bumerang e VETËVRASËS!

. . .Se FEJA dhe f e t ë E HUAJA, gj i th m o n ë
haptas dhe fshehtas, e kanë bërë dhe po vazhdojnë
ta bëjnë shqiptargjorin dhe shqiptarë-GJORËT
edhe armik dhe tej armik -edhe kundër popullit të vet. . .
-më së miri, më së keqi, më së vrazhdi e më së shëmtuari
e tregon dhe vërteton Gjergj Fishta, qoftë edhe vetëm
me “MEMORANDUMI FAMKEQ I GJERGJ FISHTËS”
i publikuar në YouTube, në internet, më 30 Gusht 2019!

…Se çka i ka bërë FEJA E HUAJ Gjergj Fishtës
jo vetëm të ultra-gjorë…, shumë më mirë Gjergj Fishta
fare mos t’kishte qenë -sesa që ka qenë qysh ka qenë!

. . .Eh medet, o Enver Hoxha, sepse, vonë e, tepër vonë
po del në PAH vlera JOTE dhe e jotja TEJ VLERA!?!

…Enver Hoxha -u lartësofsh e u këndofsh në KËNGË
sa të ketë shqiptarë në këtë BOTË e mbi TOKË!!!
20.02.2021

O E VËRTETË -JEHO PËR SHQIPTARËT PËRJETË!
…Qoftë edhe vetëm shembulli i Gjergj Fishtës
me “MEMORANDUMIN” e tij…
më së qarti e tregon dhe vërteton
se FEJA dhe F E T Ë e shqiptarëve
. . .të, që prej 2000 vjetëve e këndej
kanë qenë dhe janë, jo vetëm. . .
ARMIQTË më të sofistikuar të shqiptarëve
dhe më të rrezikshëm të mundshëm
kundër shqiptarëve: dje, sot…
dhe do të jenë P Ë R GJ I TH M O N Ë!!!

…O e VËRTETË që të thashë këtu më lartë
JEHO e SHUNGULLO ndër shqiptarët
e për shqiptarët, kurrë pa u ndalë
ditë e natë e tejendanë …derisa shqiptarët
të vinë në mend sikurse duhet, dhe
të bëhen shqiptarë TAMAM!!!

…Enver Hoxha -u këndofsh në KËNGË
sa të ketë shqiptarë në këtë BOTË!

Enver Hoxha -u lavdërofsh e u lartësofsh
sa të është BOTA dhe derisa të jetë TOKA!!!
20.02.2021

About admin

x

Check Also

Sa të gënjyer ishim !

/ Intervist që ia vlen të lexohet e rilexohet/ Intervistë me ish ...