Home / Të ndryshme / PASHA ZOTIN E PARË TË BOTËS DHE TË NJERËZIMIT !!!

PASHA ZOTIN E PARË TË BOTËS DHE TË NJERËZIMIT !!!

Se kildebilledet

Zeqir DURAKU
PASHA ZOTIN E PARË TË BOTËS DHE TË NJERËZIMIT !!!
Jam KUNDËRFETARI më i RREPTI
dhe më i PRERI i shqiptarëve…!
Dhe, nuk jam i këtillë, vetëm që prej sot…!
…Sepse, që 2000 vjet e këndej
shqiptarët i besojnë dhe i kanë
fetë e armiqëve të vet, të MARRËT !
I kanë dhe i besojnë, oboboooooo. . .
-FETË e më armiqëve të shqiptarëve !
Që 2000 vjet e deri më tash
shqiptarët, prandaj, padyshim
nuk janë njerëz, …as NORMALË…!
…Dhe, për më tepër, janë edhe
shumë më keq, madje, edhe
sesa kështu dhe kaq sa thash…!
…Ngase, që 2000 vjet shqiptarët i kanë
dhe i besojnë FETË, që, jo vetëm janë FE
të huaja dhe FE të armiqëve të shqiptarëve
por, janë edhe FE ndarëse e përçarëse…
janë FE …edhe armiqësuese mes shqiptarëve !
Ndaj, kësisoj, i kanë dhe i besojnë shqiptarët
fetë e DJALLIT e TË BIRIT; prandaj, ashtu
edhe duke e braktisur e duke e mohuar
shqiptarë-mendjehumburit e shkarmendtë
ZOTIN e vet; të parin ZOT të zotave, të BOTËS
dhe të n j e r ë z i m i t mbarë!…
Duke e braktisur e duke e mohuar shqiptargjoret
…që 2000 vjet, të parën FE të BOTËS…!
. . .Duke e mohuar e duke e braktisur
shqiptarëGJORËT, por, jo vetëm GJORËT. . .
ZOTIN dhe FENË e të parëve të tyre. . .
-FENË dhe ZOTIN e të parëve të shqiptarëve !
Veçse, po t’i kishin pasur, SOT, sh q i p t a r ë t
FE të tyre dhe FE të veta, FENË dhe FETË
që i kanë pasur para 2000 vjete TË PARËT e tyre
-UNË, sot, do t’kisha qenë fetari-shqiptar
jo vetëm, më i devotshmi-K R E N A R I SH T
po, do kisha qenë …edhe fetari MË FANATIKU
I sh q i p t a r ë v e !!!
25.01.2019
KUPTONI TAMAM SA S’ËSHTË KREJT VONË !
Nëse ka Zot N J Ë M E N D…, nëse ka Zot të vërtetë
atëherë, -unë i siguroj të gjithë shqiptarët se Zoti i vërtetë
-kurrë nuk ka për t’i ndihmuar shqiptarët: as si myslimanë
as si katolikë, as si ortodoksë…, dhe, as në cilëndo qoftë
formë a mënyrë tjetër joshqiptare -nuk ka për t’i ndihmuar !
…Pra, as në cilëndo formë apo mënyrë tjetër TË HUAJ
kurrë, Zoti shqiptarët s’ka për t’i ndihmuar…!!!
-Sepse, Zoti, ooo shqiptarë MENDDALLASH dhe mendpak
ka mundur dhe ka ditur që t’iu falte, qoftë, edhe turq;
ka mundur dhe ka ditur që t’iu falte, edhe arabë; madje
ka mundur dhe ka ditur që t’iu falte edhe qifutë…, e, Zoti
ka mundur dhe ka ditur, posi, që t’iu falte, edhe sllavë, apo grekë
…dhe, edhe çkado qoftë tjetër Zoti ka mundur t’iu falte…
mirëpo, megjithëatë, Zoti iu ka falur pikërisht SHQIPTARË…
dhe vetëm SH Q I P T A R Ë !!!
…Pra, jo pa paramendim dhe jo pa qëllim, Zoti iu ka falur
-krejt të V E Ç A N T Ë nga të tjerët…, që edhe ju
para së gjithash dhe pas së gjithash, edhe Zotin vetë
ta mendoni, t’i besoni; t’i luteni dhe t’i drejtohëni SHQIP !!!
…Ta mendoni, t’i besoni; t’i luteni dhe t’i drejtoheni SHQIP
dhe SHQIPTARISHT me ka krejt !!!
…Se, përndryshe, Zoti -jo që s’do t’iu ketë n’konsideratë, as
nuk do t’iu marr parasysh KURRË…, po, në vend që t’iu RUAJ
-në vend që t’iu N D I H M O J dhe P Ë R P A R O J. . .
vazhdimisht ka për t’iu INJORUAR dhe ka për t’iu HUMBUR !!!
…E, nëse ju shqiptarë do t’i shpërfillni fjalitë që sapo jua kumtova
-do t’iu ndodhin të KËQIAT; do t’iu ndodhin të këqiat dhe të ligat
-bash sikurse në këtë POEZI ju p a r a l a j m ë r o v a !?!!!
01.12.2009
ZËQIRIU, THELLËSISHT DHE LARTËSISHT -SAKTËSISHT !
DJAJTË e parë K U N D Ë R SH Q I P T A R
që kanë hyrë, së pari në SHQIPTARËT, dhe
pastaj edhe në tokat shqiptare…
me destinacionin, kundër sh q i p t a r i s ë,
kundër shqiptarëve dhe kundër interesave shqiptare
kanë hyrë p i k ë r i sh t nëpërmjet të F E V E !!!
Dhe, që atëherë e pastaj, shqiptarët i kanë, i mbajnë
si dhe iu binden e përshpirten, se paku tre DAJVE të huaj
…të cilët D J A J, herë ngadalë dhe herë shpejt…
herë haptas dhe herë fshehtë, gjthënjë e më shumë
e, gjithënjë më keq, e më KEQ në rritje prore
jo vetëm po i tjetërsojnë-përçajnë shqiptarëGJ O R Ë T…
që t’i bëjnë tamam, sipas kërkesave dhe qëllimeve të TYRE !!!

About admin

x

Check Also

Kurti: Do të kemi shumicën në Kuvend pa koalicion, me Serbinë hapim kapitull të ri!

22- 02/2021 Albin Kurti Kryeministër Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, u ...