Home / Opinion / NJË MBLEDHJE!

NJË MBLEDHJE!

Nga Ukshin Hoti
…Disa i kishin avancuar gradat dhe pozitat, por nuk ishin avancuar edhe vet.
“Njé fatkeqési e réndomté e intelektualéve tané,-mendova, -éshté se nuk avancojné dot sé bashku mé gradat”.
Té gjithé e pretendonin unitetin, por shpérthenin lehtazi né sipérfaqe té njéjtat pérkufizime grupore si dikur: né ata qé pretendonin se e kishin pushtetin, por se kishin zbritur né badrumet e shtépive private. Né ata se pretendonin humbjen e pushtetit, por qé megjithaté me dinakéri, mençuri dhe xhelozi e ruanin duke pretenduar se e ndanin me té parét, por poashtu népér badrumet e shtépive private. Dhe, mé né fund, né ata qé bénin sehir té dy grupet né fjalé dhe nuk prisheshin me asnjérin, duke e pritur pérfundimin e luftés sé tyre pér pushtet e JO pér shtet.
Té gjithé pretendonin se ishin kundér Serbisé, pérderisa, ajo vetém sa i kishte braktisur dhe kéta nuk e nuk e kuptonin pérse…
Fq.301
Vazhdon
Krushé e Madhe, mé 18 korrik 1993
Imazhi mund të përmbajë: një ose më shumë njerëz, turmë, tekst dhe jashtë

About admin

x

Check Also

Profesori amerikan: Dialogu me qëllim primar krijimin e Asociacionin vetëm sa i përkeqëson gjërat

Prof. David B. Kanin Lajmi i mirë për të ashtuquajturin dialog të ...