Studiuesi Gaetano Petrotta “Populli, gjuha dhe letërsia shqipe” pasi ishte një studiues i pandikuar nga asnjëra palë në Gadishullin Ilirik( në shekullin XIX i quajtur Ballkanik), thekson që në Maqedoni, Serbi dhe Arbëri flitej Shqip. Gaetano Petrotta ishte prift arbëresh, i njohur edhe si Papa Tani Petrota i lindur në Hora të Arbëreshëve më 1882-1952, derisa shkori disa mbi 8 vepra që të gjitha i kushtoheshin Shqipëtarëve, Grekëve( që dokumentonte që ishin Shqipëtar), njejtë edhe për Shqipëtarët në Maqedoni dhe në Serbi.

000000

Pjetër Bogdani me rastin e  shkuarjes në Padova, Kardinali Gregor Barbaringo i ofroi strehim, shtëpi, shërbëtorë dhe qerre kuajësh etj, por këto i refuzoi dhe kërkoi vetëm botimin e librit të tij që e  kishte përgatitur, që ishte Çeta e Profetëve. Duke i thënë që pasi kishte ikur nga ndjekja osmane,  donte që libri i tij të ishte  një  pishtarë drite për shqipen në Arbëri, Serbi, Maqedoni të cilët e kanë besimin e shenjtë( katolicizmin) e që sllavët e quanin Fe të Shqipëtarëve.

Nga kjo kuptohet që edhe fakte më shumë, që ;

  1. sllavët dhe grekët në kohën e pushtimit osman, vetëm Shqipëtarët i identifikonin si katolik.
  2. Që Shqipëtarët në këtë periudhë 1683, shumica ishin katolik;
  3. Që Serbia, Greqia si edhe pushtuesit osman i përbuznin Shqipëtarët si katolik;
  4. Perandoria Osmane lejonte ekzistimin e Serbisë, Maqedonisë, Greqisë, por jo edhe të Arbërisë; etj.