Home / Opinion / KONTRIBUTI I ENVER HOXHÉS DHE I PPSH-së, PÉR HAPJEN E UNIVERSITETEVE SHQIPTARE, NUK KUFIZOHET VETÉM NÉ TIRANÉ.

KONTRIBUTI I ENVER HOXHÉS DHE I PPSH-së, PÉR HAPJEN E UNIVERSITETEVE SHQIPTARE, NUK KUFIZOHET VETÉM NÉ TIRANÉ.

Billedresultat for fadil Shyti
Shkruan: Fadil SHYTI
-ENVERI DHE PARTIA KANË DHËNË KONTRIBUTIN THEMELTUES, PÉR HAPJEN E UNIVERSITETIT TÉ PRISHTINÉS.

-Pér aksionin e tij madhështor, té vendosur, pér hapin e madh té thyerjes sé territ té injorancés, kombi shqiptar, pér té çaré bllokadat pérpara drejt diturisé; Ay, sesi e filloi ndeshjen e ashpér, politiko-diplomatike, pérballé titistéve jugosllavé, do té përpiqem të bëj ca evokime rinore, nga e kaluara jonë e ndritur.
Né vitin 1979, kisha fatin qé me njé grup studentéssh té UP, isha né vizité né RPSSH.
Gjaté atyre ditéve, kaluam mrekullisht, u çmallém me popullin vélla, jemi takuar me njeréz té artit, té kulturés, té shkencés dhe té politikés shqiptare.
Si sot mé kujtohet, njé bisedé me profesorin e nderuar té UT,-Dedé Preka; njé burré i ditur dhe i matur shkodran, i cili na rréfeu njé ngjarje shumé interesante e cila, pér habiné toné, as sot e sot nuk flitet as shkruhet pér té.
-Mua, mésa mé kujtohet, për këtë ngjarje kam lexuar pas viteve 70-ta, né njéren nga veprat e shokut, Enver,-kujtoj, te vepra e famshme, “Kur lindi Partia”.
Profesori i nderuar, Dedé Preka, duke buzéqeshur me respekt, u drejtua prej nesh me fjalét: “Hé, té nderuar/a!
-A mé thoni ju, kush e hapi universitetin e Prishtinés?!
Kété pyetje e tij té sinqerté dhe kaq té drejtpérdrejté, ne st, kujtuam qé, pérgjigjen do ta japim lehté?!!!
-Secili/a, prej nesh foli, tash pas kaq vitesh nuk mé kujtohet, por e di qé, “pérgjigen e gjetém”, tek rezistenca e atdhetaréve tané me né krye, Bacin Adem Demaçi, pasi né demonstratat e vitit 1968-té, kérkoheshin té drejta kushtetuese politike: Republika e Kosovés,
Flamuri Kuqezi, etj;
Kulturore:
Gjuha Shqipe té ishte gjuhé kryesore né administratén e Kosovës dhe gjuhë e barabarté me gjuhét e kombeve té tjera né federatén jugosllave.
Shkencore:
Kérkohej ngritja e arsimit shqiptar né shkolla nga fillore gjer né universitete; e té tjera.
-Pastaj, doemos pas asaj vendosmérie té shqiptarëve të Dardanisë ilire dhe té Viseve té tjera shqiptare; edhe klasa politike e asaj kohe, i kishte ” ca gur ” né duar, pér t’ ia kujtuar shovinistit, A. Rankoviq, dinakut,Tito dhe klikave té tyre qé, “Me shqiptarét paqe s’ do té keni, pa ua njohur atyre té drejtat qé u takojné”!…
Po, -tha shoku profesor, Dedé Preka!
Té gjitha kéto qéndrojné, por ka dhe njé fakt nga mé kryesorét; por çuditérsht éshté i panjohur sa duhet; sa i pérket dhénies sé té drejtave, qé i kané takuar dhe çdoheré i takojné kombit toné; e né veçanti si u fitua e drejta dritédhénése e arsimit té larté, UP né Kosové?!
-Ne, faktikisht ishim të rinj, përkundër faktit që, disa prej nesh kishim lexuar dhe vepra të Enverit dhe materiale të PPSH.së, kishim lexuar dhe revista të kohës si gazetën e bukur ilustrative , “Shqipëria e Re”, “Drita” “Nëntori”, “Bashkimi”, e ndonjë tjetër që, kryesisht na i sillnin shokët dhe shoqet ilegale nga ambasadat e Shqipërisë, kudo në shtetet europiane dhe më tej…
Vlen të theksohet që, edhe marrëdhëniet e mira dhe fort të frytshme shkencore, midis Tiranës dhe Prishtinës, kishin krijuar kushtet për të njohur më shumë, Nënën Shqipëri, “prej së largu , nga afër”.
Jo!-Nuk ia qëlluam pyetjes së profesorit të nderuar të fizikës pranë UT.
-Deda, u tregua mjaft i sinqertë, i afër dhe i dashur me ne. Midis tjerash, Ay nuk na akuzoi aspak, pse neve nuk po e dimë dhe një kontribut të vercantë, ndër më kryesorët që, atëbotë ka ndikuar, hapja e UP.
Pa vonesë e vazhdoi bisedën:
“Të nderuar/a, studentë dhe studente nga Kosova-tha ai!
…Në vitet kur Enveri dhe PPSH-së. dhe populli ynë nuk i kishim prishur marrëdhëniet me Rusinë stalinisto-hrushoviane, gjatë një takimi që pas vdekjes së Stalinit,
Nikita Hrushovi, kishte filluar të anojë nga revizionistët jugosllavë.
Me një rast, ai në Moskë i kishte ftuar dy delegacionet e vendeve fqinje të Ilirikut, (Ballkanit të sotëm); delegacionin shqiptar dhe atë jugosllavë.
-Në përbërje të delegacionit shqiptar, ishin Enver Hoxha, Nexhmije Hoxha e ndonjë tjetër që, tani mua nuk po më kujtohen; ndërsa, delegacioinin jugosllavë e përbënin; A. Rankoviqi, Kardeli, e ndonjë tjetër.
-Derisa, ishin duke pirë kafe; krejt “papritur” Hrushovi e gjuan akuzën, ndonëse si ankesë të arsyeshme prej tij, duke iu drejtuar delegacionit jugosllav me fjalët:
“Hë, shokë e shoqe shqiptare; a më thoni arsyet, pse janë kaq të ftohura marrëdhëniet midis jush që nga viti 1948.
-Për këtë, dikush prej jush, nga dy delegacionet, këtu duhet të na sqarojë”?!
I pari nga delegacioni jugosllav fjalën e mori Eduard Kardeli, i cili u mundua të sqarojë dhe tregoj për të arriturat e shqiptarëve në Jugosllavi, filloi të krekosej, kinse, atje shqiptarët kanmë të drejta si popujt tjerë.
-Pastaj, foli Aleksandër Rankoviqi, i cili tha;
-“Aspak nuk e kemi lehtë me u marrë me shqiptarët, atyre u është mendja top që, Jugosllavia, nuk është shteti mik i tyre, i bashkëjesës etj.”….
Nikita Hrushovi, po dëgjonte, ne po përgaditeshim t´u përgjigjemi fqinjve tanë “të dashur”!…
Fjalën e mori shoku, Enver, i cili i demantoi me fakte ato që i folën delegatët e Beogradit.
“Shoku, Nikita Hrushov!
“Nuk është kret ashtu si po pretendojnë jugosllavët , fqinjt tanë shovinistë! Në Kosovë dhe në viset tjera shqiptare, ka vazhduar dhuna, terrori , pastaj shpërnguljet organizative në Turqi; atje shkollat shqipe janë hapur vonë, shqiptarët, janë detyruar të mësojnë jo në gjuhën e tyre, por vetëm në gjuhën serbe; që nga Prishtina gjer në Beograd.
-Disa shqiptarë të etur për dituri, me sakrifica trë mëdha mezi i kanë kryer shkollat në Universitetin e Beogradit, të tjerë në Zagreb e gjer në Lubjanë”!…
-E, çfarë mund të bëjmë ne, për këto çështje, pyeti përsëri Nikita Hrushovi?!
Përgjigje jona qe:
“Shqiptarët e Kosovës dhe të Viseve në tjera shqiptare, mund të vinë në Tiranë, atje me ndihmën e popullit dhe të shtetit shqiptar, do t´u sigurohen konvikte, do të kenë kushte të mira për ushqim dhe banim, për aktivitete artistkike, sportive e të tjera; pastaj, pas mbarimit të shkollave të larta dhe në iuniversitete, ata /ato do të kthhehen në Kosovë, atje do të kryejnë detyrat që i kanë marrë mbi supet….
Ashtu, vetëm ashtu do të zhvillohet arsimi i lartë në Kosovë”.
-Pasi e mbaroi fjalën Enveri dhe shokët tanë, menjëherë reaguan jugosllavët; “Jo, ne nuk e lejojmë këtë!? Ne, kemi mundëdsi që, këto shkolla të larta hapen në Prishtinë, e pastaj edhe gjetiu në qytetet e Kosovës dhe më tej”!…
-Nikita Hrushovi për t´u paraqitur edhe më, -tejet i interesuar për këtë, i tha delegacionit jugosllav:
“Nëse ju shokë të Beogradit, këtë zotim pune nuk e kryeni urgjentisht, sa më parë që të jetë e mundur, dijeni se, ju jeni ata që po i pengoni marrëdhëniet tuaja me fqinjët shqiptarë”.
-Josip Brozi,-Tito Dinaku, kur mori vesh që, qeveria e Beogradit; faktin që, po nuk e lejoi hapjen e shkollave të larta dhe UP,-atë punë titanike të diturisë, po e merrte në duar të veta qeveria e Tiranës me vendosmërinë e shokut, Enver; mori hapa të ngutshme dhe konkrete ; fillimisht për hapjen e shkollave të larta, pastaj dhe e bëri hapjen e UP-s.
-“Ja, kjo qe vendosmëria e madhe, e Enverit dhe PPSH-së, për fitoren e madhe të diturisë.-përfundoi me kënaqësi rrëfimin e tij i madhi atdhetar, komunisti, Dedë Preka”.
-Mua, ky rrëfim i tij i mrekullueshëm, m´u ka kujtuar pas ca vitesh kur po lexoja njëren nga librat, e famshme të shokut, Enver, “Kur lindi Partia”.
Lavdi Enver Hoxhës!
Lavdi PPSH!
Lavdi dëshmorëve të arsimit shqiptar!
7-8 Mars, 2019

About admin

x

Check Also

INTERVISTA/ Zef Brozi: SHBA shpalli ‘Non grata’ Berishën me informacione të tri dekadave! Tani Drejtësia shqiptare duhet t’ja konfiskojë pasuritë

Ish-Kreu i Gjykatës së Kasacionit në vitin 1994, flet nga SHBA: “Ja ...